El dictamen de la comissió...

...assessora del ministre d'indústria sobre el cànon...

Cap comentari:

Publica un comentari

Digues, digues...