Poema

La T., de quatre anys, filla única per una estona: —Pare, què llegeixes?
El pare: —Un poema...
—I què és un poema?
—Mira, un poema és com una..., com un... Vols que te'n llegeixi un?
—Sí...
El pare llegeix tan bé com pot, vocalitzant, etcètera, una benaurança de Miquel Àngel Riera. La T. l'escolta amb atenció.
—Ara ho entenc, un poema és un conte que no s'entén...