El malaguanyat...

«Tampoc Glenn Gould, amic nostre i el pianista més important del segle, no tenia més de cinquanta-un anys, vaig pensar en el moment d’entrar a l’hostal...», i etcètera. I, és clar, escolto i escolto alguna de les versions de les «Gouldberg» que hi ha per casa...

thomas bernhard
glenn gould

1 comentari:

Digues, digues...