Setmana Santa

Què és la veritat?
Vidre llançat, esmicolat,
als quatre vents de la ciutat,
trossos de fang molt trepitjat,
un últim xiscle de negat,
cruels vestigis de raspall,
sang a pells fines de cavall,
netes agulles de cristall
a dits llardosos de brivall
subtils reflexos de mirall
al gruix del ferro del magall
que cava clots en dolents horts
on són colgats els daus dels morts,
parany de naips, guanys de parracs,
itinerant aguait dels llacs,
dolor, buidor, pecat, espant:
l'home que tinc al meu davant.

Salvador Espriu

2 comentaris:

 1. QUI PREGUNTA JA RESPON,
  QUI RESPON TAMBÉ PREGUNTA


  Companyons, companyones, companyonia tota,

  _____________

  Per què Josep M. Benet i Jornet ha deixat el càrrec de degà de la
  Institució de les Lletres Catalanes perquè, paraules seves, no té cap
  capacitat de decisió, i la Institució de les Lletres Catalanes encara el
  manté oficialment en el càrrec i no n'anuncia el substitut al gremi?

  _____________

  Per què la junta de l'AELC accepta que els seus dos censors de comptes
  anuals siguin l'extresorer, J.J.Isern, vinculat al Departament de Cultura
  i la Institució de les Lletres Catalanes que subvenciona l'AELC, i
  l'exdirectora de la Biblioteca de Catalunya, Vinyet Panyella, també
  vinculada a organismes públics? On és l'objectivitat i la independència
  que es requereixen per a aquesta funció?

  _____________

  Per què la junta de l'AELC s'ha inhibit davant el període de boicot de les
  llibreries a l'Editorial Empúries del Grup 62 amb motiu del conficte de
  preus promogut per Abacus i no ha sortit en defensa dels seus autors,
  perjudicats pels llibres que van desaparèixer del fons durant uns dies?

  _____________

  Per què una petita empresa que s'autonomena "Relats fotogràfics" ofereix
  per correu electrònic (sense fer constar amb quin permís) una promoció
  dels seus serveis a diversos mitjans de comunicació per fer i revendre
  "entrevistes, reportatges o cobertura de temes d’actualitat" de
  l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) i l'Asociación
  Colegial de Escritores (ACEC)?

  _____________

  Per què l'extresorer de l'AELC, J. J. Isern, cap del Servei d'Informació i
  Difusió del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, premia
  amb un dau de publicitat digital l'AELC i se salta la d'altres mitjans de
  comunicació de caràcter més professional?

  _____________

  Per què els Premis dels Escriptors Valencians de l'AELC premien Josep
  Ballester per una obra seva, si aquest autor (exvicepresident de l'AELC al
  País Valencià) encara forma part d'un organisme de junta (el Consell
  Executiu) de plena funcionalitat regulada pels Estatuts de l'AELC i
  s'incompleix així la norma interna de l'AELC de no premiar amb els premis
  propis els autors que estiguin formant part de qualsevol graó de la Junta?
  Continuem, al marge de la més o menys qualitat de l'obra en qüestió, amb
  el
  "Jo-et-premio-a-tu-i-tu-em-premies-a-mi-i-ell-et-premia-a-tu-perquè-tu-el-premiïs-a-ell"
  tan habitual de tota una generació de xucòpters de la Junta de l'AELC dels
  últims anys?

  _____________

  Per què cap representant de les associacions d'escriptors (AELC, ACEC,
  PEN) que veneren Pere Gimferrer —tant preocupades pel premi Nobel a un
  autor catalano-castellà— no s'han apuntat a la boda en segones núpcies de
  l'autor, que després de quedar-se viudo, ha retrobat la seva antiga
  promesa de joventut, del 1969, 34 anys després, i s'ha reconvertit
  novament en un autor en castellà per a la seva Cuca... i tota la cucada
  general?

  _____________

  Per què l'AELC es continua responsabilitzant del Jurat dels Premis de la
  Crítica Catalana (subpremis dels premis de la Asociación Española de
  Críticos Literarios), que aquest any ha estat format per Xavier
  Cortadellas, Juli Capilla, Anna Maria Gil, Lluïsa Julià, Àlex Broch,
  Margalida Pons i Joan Josep Isern, i no ho deixa en mans dels crítics de
  debò que mantenen la seva signatura habitual en els mitjans catalans de
  cada dia? I per què, un editor (Àlex Broch) forma part d'un jurat amb la
  dubtosa quota d'independència que li pertocaria?

  _____________

  Per què, a més, dos dels membres del jurat de la Crítica Catalana (Àlex
  Broch i Lluïsa Julià) són els dos mateixos membres del jurat de la Crítica
  Serra d'Or i, caratsus!, premien dos llibres de narrrativa diferents? Com
  quedem, quin és el millor dels dos? Com es poden estimar dos llibres a la
  vez i no estar locu/a?

  _____________

  Per què, a més i a més, després dels premis de la crítica catalana dins
  l'espanyola, els premis de la crítica Serra d'Or i el premi Crexells no hi
  ha coincidència? Algun especialista en premis podria aclarir d'una santa
  vegada a qui ens creiem i quin és el millor llibre publicat l'any
  anterior?

  _____________

  Per què, si el govern català es gasta 75.000 euros cada dia encarregant
  informes i estudis, l'AELC ha de ser menys que el govern i no pot
  encarregar un estudi que perfili quin és el perfil ben perfilat del
  col.lectiu dels escriptors i un altre sobre quin és l'estat dels drets
  professionals i tota la mandanga a l'amic de torn?

  _____________

  Per què els Premis Cavall Verd de l'AELC a les Illes s'han convertit en
  una descarada Ma(m)onada després que als sopars, dinars i rutes
  turístiques s'hi hagin convidat els de sempre, amb llit i avions pagats?
  Potser és una ma(m)onada perquè s'han fet a Maó?

  _____________

  Per què, entre els integrants de la Taula sobre el Llibre, del Nou Accents
  06 (continuador del Pla Estratègic de Barcelona) que convoca l'Institut de
  Cultura de Barcelona, no hi ha, entre escriptors, editors, bibliotecaris,
  llibreters, etc., cap representant de les associacions d'escriptors?

  _____________

  Per què la colla de Serra d'Or s'entesta a continuar fent el cicle de
  taules rodones on només s'hi presenta una dotzena d'oients, si s'hi
  presenta? No deu que la cosa i els ponents escollits fan tuf de romàtic?

  _____________

  Per què la junta de l'AELC del Principat té —oficialment—un vocal menys
  que les juntes de les Illes i el País Valencià? No hi ha autors al
  Principat per cobrir el que estipulen els Estatuts? Per què s'ha convidat
  als assistents a l'assemblea anual a no presentar-se i a deixar triar-ne
  un a dit? Cal recórrer a la cooptació per repescar els més fidels, potser?
  Per què no perquem novament sobre Frankfurt 2007?
  _____________

  Us reproduïm íntegre el comunicat que hem rebut de la Plataforma Per Una
  Aelc Com Cal:

  COMUNICAT DE LA PLATAFORMA PER UNA AELC COM CAL


  La Plataforma Per Una Aelc Com Cal demana auditories a CEDRO i la
  Generalitat de Catalunya sobre els comptes anuals del 2005 de l'AELC que
  recullen un pressupost extraordinari amb destinacions de dubtosa utilitat
  per al conjunt dels associats


  L'estat de comptes referent a l'exercici 2005, presentat per la junta de
  l'AELC en l'última asssemblea d'associats va ser aprovat per una mínima
  assistència d'una vintena de membres, més vuit representants de la Junta
  Directiva. El pressupost d'aquest any de l'AELC va tenir un caràcter
  extraordinari a causa d'una aportació imprevista de CEDRO que, sumada a
  l'habitual, va fer ingressar a l'AELC uns 416.000 € (prop de 70 milions de
  pessetes). Aquests ingressos, sumats als 75.500 € de la Institució de les
  Lletres Catalanes (12'5 milions de pessetes) i els 60.000 € de les quotes
  d'associat (uns 10 milions de pessetes), a banda d'altres petites partides
  de subvencions i ajuts, fan aparèixer un pressupost de 570.000 € (uns 95
  milions de pessetes). Aquesta situació extraordinària, però, no ha estat
  gestionada per la Junta Directiva tal com hauria estat correcte. És a dir,
  proposant en una assemblea extraordinària, l'aprovació d'un pressupost
  extraordinari, que s'hauria hagut d'afegir a l'aprovació del pressupost
  ordinari de l'assemblea anterior. En lloc d'això, la junta ha optat per
  una decisió de despesa urgent i imprevista que, principalment, ha estat
  destinada a la confecció d'una col.lecció de DVD's sobre alguns autors
  que, segons xifres oficials del mateix estat de comptes, ascendeix a bona
  part de la partida extraordinària de CEDRO, és a dir, 147.000 € (uns 25
  milions de pessetes). Ja fa un temps que la Plataforma, després d'haver
  estat preguntada sobre aquesta qüestió, va comprovar que l'empresa
  encarregada d'aquesta sèrie de DVD's havia estat constituïda legalment
  dins del mateix 2005. Es tracta de la productora Micantia, S.L.,
  enregistrada a Barcelona com a empresa nova de Comunicació i Arts
  Gràfiques. També s'ha constatat que els DVD's van ser coordinats i
  postproduïts per la mateixa secretària de l'AELC, Lluïsa Julià. Ara es fa
  evident que el projecte, que no ha arribat a cap tipus de distribució
  comercial ni tampoc ha arribat als associats, ha caigut en l'oblit i, el
  que és pitjor, s'ha fet antic abans de donar-se a conèixer perquè el
  retrat que es fa de cada autor, d'entre els escollits sense saber amb quin
  criteri, queda tancat en un moment determinat i, contràriament al que
  permet Internet, no facilita l'actualització. Però aquesta no és l'única
  despesa extraordinària que alerta dels comptes anuals presentats. Una
  ullada a l'estat de comptes aprovat detecta capítols que creixen
  desmesuradament en relació a altres anys i que, en canvi, no responen a un
  ressò entre els associats ni a una major recepció de serveis. Així, s'han
  gastat 36.000 € en publicacions escrites (uns 6 milions de pessetes);
  26.000 € en xarxa i pàgina web (uns 4'5 milions de pessetes); 20.000 € en
  coordinació d'activitats (uns 3'3 milions de pessetes); 48.000 € en
  activitats generals (uns 8 milions de pessetes); 37.000 euros en
  activitats al Principat (6 milions de pessetes); 13.600 € en activitats al
  País Valencià (uns 2'3 milions de pessetes); i 39.000 € en activitats a
  les Illes (uns 6'5 milions de pessetes). Curiosament, el Principat amb
  vuit-cents associats té una dotació similar a la de les Illes, que amb
  prou feines sobrepassa el cetenar d'associats. A més, però, s'han pagat
  20.000 € (uns 3'3 milions de pessetes) en trameses postals; la junta
  directiva ha costat de manteniment 17.000 € (uns 3 milions de pessetes); i
  el personal assalariat és l'únic que es manté en el cost habitual més
  l'augment, 63.000 € (uns 10'5 milions de pessetes). La repassada
  d'aquestes quantitats fa veure de seguida que el conjunt dels gairebé
  1.000 associats de l'AELC no han percebut els serveis que correspondrien a
  aquesta elevada despesa. Per això, la Plataforma ha demanat auditories
  especials, a banda de les que habitualment efectuen els diversos
  organismes que subvencionen l'AELC, tant a CEDRO com al Departament de
  Cultura de la Generalitat de Catalunya perquè incideixin en els
  justificants que presenta l'AELC i, especialment, en aquells que
  corresponen a pagaments fets a membres de la junta directiva, d'una manera
  especial, a la secretària Lluïsa Julià i el president Jaume Pérez, però
  també als vicepresidents territorials, la mateixa tresorera i algun dels
  vocals. La correspondència entre els ingressos percebuts per ells i les
  activitats en les quals hagin pogut intervenir estan, segons els càlculs
  fets per aquesta Plataforma, desfassats i no tenen una justificació
  valorativa que respongui en molts casos a la realitat dels costos
  habituals en activitats d'aquesta mena.

  _____________________


  Salut i força a la ploma!

  Llibertat, Igualtat i Fraternitat.
  PPCC, abril 2006

  ResponElimina
 2. Company o companya, les associacions gremials (o capelletes institucionalitzades) sempre m'han fet angúnia. Totes. Ara, qui no vulgui pols que no vagi a l'era. És el que dius tu: qui pregunta ja respon...

  ResponElimina

Digues, digues...