De complexos, ganivetades i «professionals dels blogs»

A l’Avui d’ahir.
Els comentaris, als comentaris...

Cap comentari:

Publica un comentari

Digues, digues...