Goncourt 2007

Senyors editors,
senyores editores,
a córrer:

el
Goncourt 20071 comentari:

Digues, digues...