D'adjectius

Gesualdo Bufalino: «Non ho certezze, la certezza è nemica invidiosa della verità.»

Ludwig Wittgenstein: «L'estat de coses no se segueix a partir de la pròpia certesa. La certesa és, per dir-ho així, un to en el qual es constata l'estat de coses: del to, però, no se'n segueix que hom estigui justificat.»

La diferència entre l'escriptor i el filòsof és l'adjectiu: l'escriptor usa sempre l'adjectiu que cal; el filòsof, només quan cal. La resta, els mediocres, els polítics i els periodistes, els usem o poc o massa o malament.

1 comentari:

Digues, digues...